Founder OF Drone Company(Mr.Frank Wang Tao)Becomes First Richestman OF ASIA

  • DJI တည္ေထာင္သူ Wang Tao အာရွရဲ႕ အသက္အငယ္ဆံုး နည္းပညာဘီလ်ံနာ ျဖစ္လာ
    Posted On :

    Yangon, 28.8.2017 ကမၻာ့အႀကီးဆံုး လူသံုးကုန္ ဒ႐ုန္းကုမၸဏီ DJI ကိုတည္ေထာင္သူ Frank Wang Tao ဟာ Forbes မဂၢဇင္းရဲ႕ နည္းပညာနယ္ပယ္က အခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢိဳလ္ ၁၀၀ စာရင္းမွာ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး အာရွရဲ႕ အသက္အငယ္ဆံုး နည္းပညာဘီလ်ံနာ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ အသက္ ၃၆ ႏွစ္အရြယ္ Wang ရဲ႕ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၂ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး စာရင္းရဲ႕ အဆင့္ ၇၆ မွာ ရပ္တည္ခဲ့ပါတယ္။ ေဟာင္ေကာင္သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (HKUST) ကေန ဘြဲ႕ရရိွခဲ့တဲ့ Wang ဟာ DJI ဒ႐ုန္းကုမၸဏီကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္က ရွန္က်န္းမွာ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ဒ႐ုန္းေစ်းကြက္ရဲ႕ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို ရယူခဲ့ပါတယ္။ အာရွရဲ႕ အခ်မ္းသာဆံုး နည္းပညာဘီလ်ံနာက […]